Evaluarea competențelor profesionale este procesul de colectare a informațiilor necesare pentru stabilirea competenței și judecarea lor în raport cu cerințele standardului.

Evaluarea se poate face pentru toate unitățile de competență din cadrul unui standard ocupațional / standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unități de competență din respectivul standard, în funcție de cererea persoanei în cauză.

Protecția datelor cu caracter personal
 

Nume responsabil: Leu Claudia

Adresa: Sf.Gheorghe,str. Oltului,nr.54, bl.4, sc.F, ap.1,Covasna

E-mail: calex.calificari@yahoo.com

Telefon: 0769 070693; 0367 / 409024

 

 

Acte normative care reglementează activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale:

  • Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
  • Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
  • Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
  • Hotărârea nr. 481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003;
  • Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor;
  • Hotărârea nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor;